Hirugarren sektoreko erabileratik etxebizitza erabilerara aldatzeko jardunak arautzen dituen ordenantza, bizitegirako hiri lurzoruko hainbat eremutako lokaletan