Ibiak (pasabideak) arautzeko ordenantza aldatzea (GAO 2004-08-24)