Lezoko aparkaldi mugatua arautzeko ordenantza (GAO 2024-01-02)